• اجرای اولین جشنواره فرهنگی هنری

  • دومین جشنواره فرهنگی هنری فردای بهتر

  • جشنواره تئاتر منطقه ای کاسپین(معلولین)

مهمترین رویدادها

اخبار بیشتر
  • اجرای اولین جشنواره فرهنگی هنری

   اجرای اولین جشنواره فرهنگی هنری

   مهمترین رویدادموسسه طراحی و اجرای اولین دوره جشنواره فرهنگی هنری فردای بهتر در سال 1393 بود هدف از برگزاری این جشنواره آشنایی واشاعه فرهنگ های هنری از جمله موسیقی در جامعه بوده و ..... بیشتر بدانید 1394/11/12
  • اجرای دومین جشنواره فرهنگی هنری

   دومین جشنواره فرهنگی هنری فردای بهتر

   اجرای دومین جشنواره فرهنگی هنری بیشتر بدانید 1394/11/12
  • جشنواره تئاتر منطقه ای کاسپین(معلولین)

   جشنواره تئاتر منطقه ای کاسپین(معلولین) بیشتر بدانید 1394/11/12

اخبار و اطلاعیه

اخبار بیشتر

اساتید و اعضای فعال

صفحه اختصاصی اساتید